7 listopada, 2021

Piórem zagranicznych historyków

Lubimy podkreślać fakt, że Polacy, za sprawą ich losów w minionych stuleciach, wywierali wpływ na historię, naukę i kulturę reszty świata. Jednak również poza granicami Polski wybitni intelektualiści zajmują się Polską, snując opowieść o jej dziejach. Wśród nich należy wymienić takie osoby, jak: Roger Moorhouse, prof. Jochen Böhler, prof. Marco Patricelli, sir Antony Beevor, prof. Timothy Snyder, Bernard Guetta, prof. François Hartog, prof. Jacques Rupnik, prof. Pablo Pérez-López, prof. Antony Polonsky.

Prof. Wojciech Kudyba: Książki, które opowiadają Polskę (1). „Generał” Jarosława Jakubowskiego

Bohater dramatu Generał Jarosława Jakubowskiego, choć nie nazwany z imienia i nazwiska, do złudzenia przypomina postać głównego reżysera stanu wojennego w Polsce. Osobę z samego centrum sporu, który tak mocno naznaczył polską rzeczywistość ostatniego trzydziestolecia.
Wspólnie z prof. Wojciechem Kudybą – pisarzem i literaturoznawcą, zapraszamy na cykl tekstów poświęconych książkom, które jego zdaniem najlepiej opowiadają Polskę. Zarówno światu, jak i Polakom.

Sukcesy i wyzwania polskiej gospodarki

Rozmowa z Piotrem Arakiem, dyrektorem Polskiego Instytutu Ekonomicznego na temat transformacji polskiej gospodarki oraz bilansu polskiego członkostwa w Unii Europejskiej.

NEWSLETTER