Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Ameryka Południowa – podróżnicy i uchodźcy

Być może zastanawiacie się, skąd się wzięło tylu Polaków w Ameryce Południowej. Najpierw podróżowali tam jako odkrywcy w czasie wielkich odkryć geograficznych, potem wybierali ten kontynent jako „ziemię obiecaną”, gdzie łatwiej niż w ojczyźnie będzie można znaleźć pracę i urządzić sobie życie. Oto sylwetki kilku najznamienitszych Polaków związanych z krajami Ameryki Południowej.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą  2023 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER