Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Autor: Prof. Łukasz KAMIŃSKI

Wydarzenia 1989 roku rozpoczęły proces budowy demokracji i odzyskiwania przez Polaków wolności – pisze prof. Łukasz Kamiński, historyk Uniwersytetu Wrocławskiego.
Masowe represje po protestach z czerwca 1976 r. przyczyniły się do skonsolidowania opozycji. Odegrała to istotną rolę podczas Sierpnia’80 – pisze prof. Łukasz Kamiński, historyk Uniwersytetu Wrocławskiego.
„Solidarności" nie zdołali jednak komuniści zniszczyć. Przetrwała w podziemiu, z czasem powstały także inne organizacje - – pisze prof. Łukasz Kamiński, historyk Uniwersytetu Wrocławskiego.
, , , ,
W rozpoczętych w grudniu 1970 r. strajkach społeczeństwo odniosło zwycięstwo, ale okupione wysoką ceną. Obok 45 zabitych, co najmniej 1165 rannych. Sprawców zbrodni nigdy nie ukarano, także w III RP – pisze prof. Łukasz Kamiński, historyk Uniwersytetu Wrocławskiego.
, , , ,
Władysław Gomułka zdołał spacyfikować protesty w 1968 r. i utrzymać władzę. Ale nastrojów społecznych nie udało się władzom opanować – pisze prof. Łukasz Kamiński, historyk Uniwersytetu Wrocławskiego.
, , , ,
Rok 1956 r. stanowi wyraźną cezurę w dziejach PRL. Zakończył się czas masowego terroru. Czerwiec i Październik '56 zapoczątkowały serię masowych zrywów, która doprowadziła do upadku systemu komunistycznego – pisze prof. Łukasz Kamiński, historyk Uniwersytetu Wrocławskiego.

NEWSLETTER