Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Barwne życie Władysława Stanisława Reymonta

Reymont zapisał się w historii literatury przede wszystkim jako pisarz, nowelista i reportażysta. Chociaż pamiętany jest głównie jako autor Ziemi obiecanej i Chłopów, to w rzeczywistości jego dzieło jest bardzo różnorodne i nie zamyka się tylko w dokonaniach prozatorskich.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą  2023 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER