POLITYKA

Grupa Wyszehradzka – szkoła przezwyciężania różnic

Grupa Wyszehradzka stała się szkołą zarządzania różnicami w interesach i poglądach; poszukiwania tego, co łączy, i mozolnego budowania wspólnoty interesów – pisze Mateusz Gniazdowski, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich.

Rada Europy – autorytet na bruku

26 listopada minęło 30 lat członkostwa Polski w Radzie Europy, najstarszej, największej i do niedawna najbardziej szanowanej europejskiej organizacji zajmującej się prawami człowieka, standardami demokracji i państwa prawa oraz wspieraniem tożsamości i różnorodności kulturowej.

NEWSLETTER