Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Ilona GOSIEWSKA: Stowarzyszenie Odra-Niemen w działaniu

Zbudowaliśmy nowoczesne stowarzyszenie, mające ciągle duże ambicje, jednocześnie bardzo dbające o to, aby nie zagubić naszego autentycznego zaangażowania, prawdziwej oddolnej inicjatywy, skupienia na potrzebach naszych Beneficjentów.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą  2021-22 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER