Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Kongres „Polska wielki projekt” jest okazją do spotkania środowisk polonijnych

O Kongresie Polska Wielki Projekt mówi prezes Instytutu Nowych Mediów Eryk Mistewicz

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą  2023 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER