Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Książki, które opowiadają Polskę: Korzenie i gałęzie

Dwudziestowieczna Polska wciąż pozostaje światem nieprzedstawionym, nieopowiedzianym, niepoddanym pracy pamięci porządkującej i interpretującej obszar naszych zbiorowych doświadczeń. Dlatego warto docenić takich pisarzy, jak m.in. Bronisław Wildstein, który próbuje sprostać powyższym zadaniom w swojej powieści Czas niedokonany.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą  2021-22 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER