Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Prof. Jerzy Miziołek: 10 najważniejszych arcydzieł polskiego malarstwa (6): „Powołanie pierwszej westalki”

To, co przedstawia na pierwszym planie obraz Smuglewicza, to scena captio, nałożenia infuły i tym samym wejścia w stan kapłański, zaś na drugim planie widzimy pochwycenie Rei Sylwii i oburzenie mieszkańców Alby na ten akt agresji tyrana.

*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER