August Zaleski

Powrót polskich prezydentów: August Zaleski (1883–1972)

August Zaleski, drugi prezydent Polski na wychodźstwie, był różnie oceniany przez historyków, przede wszystkim z uwagi na kontrowersje, które budziła jego prezydentura. Sam fakt, że polityczne fale niosły go przez ponad pół wieku niezależnie od zmian zachodzących w burzliwym XX stuleciu, pozostaje przecież wielce wymowny – pisze prof. Mariusz WOŁOS.

NEWSLETTER