Białoruś

Ku pokrzepieniu Polaków „za kordonem”. Historia białoruskich kolumn ku czci Konstytucji 3 maja

W szczerych polach lub pośród wymarłych wsi białoruskich do dziś stoi kilkanaście lub kilkadziesiąt tajemniczych, pojedynczych kolumn. Choć stawiali je 230 lat temu mieszkańcy tych ziem dla upamiętnienia pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, dziś mogą być ważnym symbolem dziedzictwa niezależnego narodu białoruskiego, z którym dzielimy wspólną historię – pisze Michał Michalski z Instytutu Polonika.

Tydzień na przełaj. Granica, kampus i trzecia dawka

Wysoka inflacja i szybki wzrost gospodarczy – co takie dane oznaczają dla polskiej gospodarki? I czy film Jana P. Matuszyńskiego ma szansę zdobyć Złotego Lwa w Wenecji?
Najważniejsze wydarzenia mijającego tygodnia.

Polska i Białoruś. Co nas łączy? Wspólne dziedzictwo Europy Środkowo-Wschodniej

Noblistka Swiatłana Aleksijewicz stwierdziła, że Białoruś to terra incognita dla świata. Niestety, dla Polaków również. A przecież ten kraj jest nam znacznie bliższy, niż może się wydawać. Lecz jakże mało wiemy o kraju, który przez wieki wchodził w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego połączonego z Królestwem Polskim. Bo Polskę i Białoruś, ale również Litwę i Ukrainę, o czym nie należy zapominać, łączyło wspólne państwo istniejące od unii w Krewie – od 1385 do 1795 roku. Te ponad 400 lat wzajemnych zależności oznacza nie tylko związki terytorialne, ale też wspólną tradycję polityczną i kulturalną.

NEWSLETTER