biologia

Żubry, rysie, niedźwiedzie. Rosną populacje zwierząt chronionych w Polsce

Przyrodnikom największą radość sprawił żubr, którego liczebność w Polsce wzrosła prawie trzykrotnie. Równie dobre wyniki odnotowano w przypadku kozicy tatrzańskiej – w 2000 roku jej populacja w Polsce liczyła tylko 87 osobników, obecnie kozic mamy trzy razy więcej. Aż pięć razy więcej liczy obecnie populacja bobrów. W 2020 roku było ich ok. 142,5 tys.

Prof. Piotr TRYJANOWSKI: Bocian biały – najbardziej polski ptak

Jest w nim dostojeństwo i elegancja. Jego gniazda wpisane są w polski krajobraz jak płaczące wierzby czy malownicze pola. I choć jako Polacy kochamy bociana, ciągle mało o nim wiemy i niezbyt dostatecznie chronimy go przed zagrożeniami cywilizacji – pisze prof. Piotr TRYJANOWSKI, kierownik Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, współautor książki Bocian. Biografia nieautoryzowana.

NEWSLETTER