demografia

Pierwsze wnioski Narodowego Spisu Powszechnego 2021

Główny Urząd Statystyczny opublikował właśnie częściowe dane dotyczące obecnej polskiej demografii. Wyraźnie widać w nich tendencję starzenia się społeczeństwa: w ciągu ostatnich 10 lat spadła liczba osób w wieku produkcyjnym i znacząco zwiększyła się liczba niepracujących seniorów.

NEWSLETTER