emigracja

Emigracja za chlebem pozostawia zawsze jakiś ślad”. Siła polskich emigrantów we Francji w okresie międzywojennym

Emigracja polska we Francji okresu międzywojennego miała charakter wybitnie ekonomiczny. Wizja lepszej przyszłości na ziemi francuskiej była niczym czerwony dywan rozpostarty przed każdym Polakiem decydującego się na emigrację. Dla jednych emigrowanie za chlebem było niczym otwarte okno na świat, dla innych szybkim zarobkiem lub nowym domem. Droga za chlebem, w którą wyruszyli wówczas polscy emigranci, była burzliwa, lecz dająca ukojenie w zaspokojeniu najpilniejszych potrzeb – pisze Anna AMBROCHOWICZ-GAJOWNIK

Polacy wracają z emigracji. Szanse i wyzwania

Właśnie przełamujemy trwającą od 200 lat passę bycia krajem, z którego się emigruje. To statystyka. Ale zjawisko trzeba wzmacniać odpowiednimi działaniami rządu, dyplomacji i nas wszystkich, aby Polacy pozostający poza granicami wiedzieli, jak bardzo ich kraj się zmienił na lepsze.

Repatriacje: co nowego od uchwalenia ustawy

Moskiewskie władze zsyłały Polaków na Wschód już w XVIII wieku. Ostatnia fala zsyłek miała miejsce w latach 50. XX wieku. Polskie władze, nawet po wyrwaniu się spod kurateli Kremla, przez długi czas niewiele robiły, aby odwrócić bieg dziejów. Wreszcie udało się to zmienić, dziś jako państwo robimy wszystko, żeby naprawić dziejową krzywdę.

NEWSLETTER