emigracja

Polacy wracają z emigracji. Szanse i wyzwania

Właśnie przełamujemy trwającą od 200 lat passę bycia krajem, z którego się emigruje. To statystyka. Ale zjawisko trzeba wzmacniać odpowiednimi działaniami rządu, dyplomacji i nas wszystkich, aby Polacy pozostający poza granicami wiedzieli, jak bardzo ich kraj się zmienił na lepsze.

Repatriacje: co nowego od uchwalenia ustawy

Moskiewskie władze zsyłały Polaków na Wschód już w XVIII wieku. Ostatnia fala zsyłek miała miejsce w latach 50. XX wieku. Polskie władze, nawet po wyrwaniu się spod kurateli Kremla, przez długi czas niewiele robiły, aby odwrócić bieg dziejów. Wreszcie udało się to zmienić, dziś jako państwo robimy wszystko, żeby naprawić dziejową krzywdę.

NEWSLETTER