gen. Dąbrowski

Mazurek Dąbrowskiego jest hymnem Polski już 95 lat

Mazurek Dąbrowskiego towarzyszył Polakom w okresie Księstwa Warszawskiego (1807–1815), w czasie wojny z Austrią (1809), podczas kampanii napoleońskich (1812–1814), w powstaniach listopadowym (1830) i styczniowym (1863). Mimo wprowadzonych przez zaborców zakazów śpiewali go wszyscy patrioci, a w polskich dworach i domach jego dźwięki wygrywały zegary i pozytywki – pisze Małgorzata Strzałkowska.

NEWSLETTER