gus

Gospodarka Polski w 2021

GUS opublikował w minionym tygodniu dane statystyczne dotyczące niektórych sfer życia spoęłcznego i gospodarczego w Polsce w minionym roku. Widać w nich zarówno niskie bezrobocie, rosnące wynagrodzenia, jak i najszybciej rosnące w Europie ceny towarów i usług.

Pierwsze wnioski Narodowego Spisu Powszechnego 2021

Główny Urząd Statystyczny opublikował właśnie częściowe dane dotyczące obecnej polskiej demografii. Wyraźnie widać w nich tendencję starzenia się społeczeństwa: w ciągu ostatnich 10 lat spadła liczba osób w wieku produkcyjnym i znacząco zwiększyła się liczba niepracujących seniorów.

NEWSLETTER