Humań

Dawne Kresy jako obszar wielu kultur (2). Żydzi

Odgłos szofaru – rogu wykonanego z kości barana obwieszcza początek święta Rosz ha-Szana, czyli żydowskiego Nowego Roku. Najwięcej wyznawców przyjeżdża na obchody do Humania, miasta w centralnej Ukrainie.

NEWSLETTER