Kościół w Polsce

Moje spotkania z kard. Stefanem Wyszyńskim

Przykładów odwagi Stefana Wyszyńskiego można podawać wiele. Kiedy był wewnętrznie przekonany co do słuszności swych diagnoz, rozwiązań, decyzji i programów, działał z pełną otwartością, wolnością i determinacją, znosząc krytykę nie tylko na zewnątrz, ale i wewnątrz Kościoła, także w kurii watykańskiej, której też nie szczędził krytycznych ocen – pisze Ewa K. Czaczkowska.

Prymas, który wyznaczył drogę do Wolności

Kardynał Stefan Wyszyński był kimś więcej niż tylko głową Kościoła w Polsce. To, co zrobił dla naszej wspólnoty narodowej i jak wpłynął na powojenną historię Polski, daleko wykracza poza ramy sprawowanej przez niego władzy.

NEWSLETTER