niepodległość

Ojcowie niepodległości: Wincenty Witos

Zwany „panem bez krawata” albo „chłopskim Machiavellim” widział w upodmiotowieniu chłopów warunek rozwoju polskiego narodu i państwa. Sylwetkę Wincentego Witosa kreśli dr hab. Krzysztof KLOC.

Karol NAWROCKI: Obroniona niepodległość

Nie ma już żadnych okupantów. Jesteśmy sami panami i gospodarzami” – cieszył się w listopadzie 1918 roku warszawski polityk i publicysta Ignacy Baliński. Świeżo odzyskaną wolność Polska musiała jeszcze obronić przed Rosją – tak jak dziś robi to Ukraina – pisze Karol NAWROCKI, prezes IPN.

Dlaczego akurat 11 listopada świętujemy odzyskanie Niepodległości?

Choć dziś data 11 listopada jako rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest dla nas niepodważalna, jeszcze przed II wojną światową trwały o nią gorące spory. O arcyciekawych kulisach tej daty opowiada w rozmowie z Marcinem Jagiełowiczem – Mikołaj Morzycki-Markowski kurator galerii NIepodległa w Muzeum Historii Polski

Jochen BÖHLER: Polska odrodzona jak Feniks z popiołów

Po 123 latach niewoli zostało osiągnięte to, co uważano za niemożliwe – niepodległe państwo polskie, ostatecznie proklamowane w listopadzie 1918 r. Jednak przekonanie o narodzie polskim zjednoczonym w momencie odzyskania niepodległości jest sprzeczny z kluczowymi ustaleniami historiografii – pisze Jochen Böhler.

Ojcowie niepodległości: Ignacy Jan Paderewski

Od młodości za sprawą ojca szedł dwiema wzajemnie przecinającymi się drogami: drogą walki o sprawę polską i narodowe wyzwolenie oraz drogą wielkiego kompozytora i wirtuoza. Sylwetkę Ignacego Jana Paderewskiego – jednego z ojców polskiej niepodległości – przybliża dr hab. Krzysztof Kloc.

Matki polskiej niepodległości, sterniczki II Rzeczypospolitej

O ile zachodnie sufrażystki walczyły wyłącznie o prawa wyborcze i uznanie ich za pełnoprawne obywatelki, Polki walczyły przede wszystkim o niepodległe państwo. Kwestia praw wyborczych była ważnym, ale jednak pobocznym żądaniem. Kiedy jednak niepodległość została przywrócona, natychmiast zrobiły krok dalej.

Ojcowie Niepodległości: Józef Piłsudski

Nawet na emeryturze pozostawał Komendantem dla wiernych mu żołnierzy i stronników. Gdy myślimy o ojcach polskiej Niepodległości, Józefa Piłsudskiego przywołuje się najczęściej.

NEWSLETTER