ojcowie niepodległości

Ojcowie niepodległości: Ignacy Daszyński

Odkąd we wczesnej młodości zetknął się bezpośrednio z biedą, wykluczeniem i problemami rodzącej się klasy robotniczej, stał się jednym z głównych twórców ruchu socjalistycznego w Polsce. Zasłynął jako zwolennik Piłsudskiego i znakomity mówca oraz twórca Tymczasowego Rządu Ludowego w listopadzie 1918 r. O Ignacym Daszyńskim pisze dr hab. Krzysztof KLOC.

Ojcowie niepodległości: Wincenty Witos

Zwany „panem bez krawata” albo „chłopskim Machiavellim” widział w upodmiotowieniu chłopów warunek rozwoju polskiego narodu i państwa. Sylwetkę Wincentego Witosa kreśli dr hab. Krzysztof KLOC.

Ojcowie niepodległości: Ignacy Jan Paderewski

Od młodości za sprawą ojca szedł dwiema wzajemnie przecinającymi się drogami: drogą walki o sprawę polską i narodowe wyzwolenie oraz drogą wielkiego kompozytora i wirtuoza. Sylwetkę Ignacego Jana Paderewskiego – jednego z ojców polskiej niepodległości – przybliża dr hab. Krzysztof Kloc.

NEWSLETTER