Polski Kościół

Prymas, który wyznaczył drogę do Wolności

Kardynał Stefan Wyszyński był kimś więcej niż tylko głową Kościoła w Polsce. To, co zrobił dla naszej wspólnoty narodowej i jak wpłynął na powojenną historię Polski, daleko wykracza poza ramy sprawowanej przez niego władzy.

NEWSLETTER