Prymas Wyszyński

Prof. Rafał ŁATKA: Prymas Stefan Wyszyński – przywódca Kościoła i Narodu

Zawsze wyżej stawiał naród niż państwo, ponieważ uważał, że polskość jest bytem trwalszym i znacznie głębiej osadzonym w rzeczywistości niż jakakolwiek struktura administracyjna powołana do życia przez obywateli – pisze o bł. kard. Stefanie Wyszyńskim dr hab. Rafał ŁATKA z IPN. 28 maja przypada 41. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia, obchodzona po raz pierwszy w kontekście jego niedawnej beatyfikacji.

Prymas, który wyznaczył drogę do Wolności

Kardynał Stefan Wyszyński był kimś więcej niż tylko głową Kościoła w Polsce. To, co zrobił dla naszej wspólnoty narodowej i jak wpłynął na powojenną historię Polski, daleko wykracza poza ramy sprawowanej przez niego władzy.

NEWSLETTER