repatriacja

Repatriacje: co nowego od uchwalenia ustawy

Moskiewskie władze zsyłały Polaków na Wschód już w XVIII wieku. Ostatnia fala zsyłek miała miejsce w latach 50. XX wieku. Polskie władze, nawet po wyrwaniu się spod kurateli Kremla, przez długi czas niewiele robiły, aby odwrócić bieg dziejów. Wreszcie udało się to zmienić, dziś jako państwo robimy wszystko, żeby naprawić dziejową krzywdę.

NEWSLETTER