uchodźcy

Wielki exodus Polaków po wrześniu 1939 r.

Jeden z największych exodusów ludności cywilnej w historii Polski nastąpił we wrześniu 1939 r. Gdy z kraju uciekły najwyższe władze państwowe był to dla wielu ludzi sygnał: pora uciekać.

Prof. Maciej DUSZCZYK: Społeczeństwo obywatelskie zdało egzamin

Choć skala wyzwań stojących dziś przed Polską wobec wielkiej rzeszy uchodźców z Ukrainy jest ogromna, to przy utrzymaniu chociażby części dotychczasowej mobilizacji społecznej i organizacji pozarządowych, odpowiedzialnym działaniu rządu i samorządów, a także wykorzystaniu wsparcia udzielanego w ramach członkostwa w UE, damy sobie radę – pisze prof. Maciej DUSZCZYK.

Polska liderem w przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy

Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) na bieżąco monitoruje liczbę uciekinierów wojennych z Ukrainy. Z najnowszych danych jasno wynika, że Polska jest najczęściej wybieranym przez nich krajem do schronienia.

NEWSLETTER