zwierzęta w Polsce

Żubry, rysie, niedźwiedzie. Rosną populacje zwierząt chronionych w Polsce

Przyrodnikom największą radość sprawił żubr, którego liczebność w Polsce wzrosła prawie trzykrotnie. Równie dobre wyniki odnotowano w przypadku kozicy tatrzańskiej – w 2000 roku jej populacja w Polsce liczyła tylko 87 osobników, obecnie kozic mamy trzy razy więcej. Aż pięć razy więcej liczy obecnie populacja bobrów. W 2020 roku było ich ok. 142,5 tys.

NEWSLETTER