Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Tydzień na przełaj: Narodowy bez pacjentów, a Kopernik w Londynie

Ostatni pacjent opuszcza Narodowy, Ukraińcy i Białorusini jadą do Polski, na Śląsk - pieniądze z Brukseli, a Kopernik – z Krakowa do Londynu. Najważniejsze wydarzenia mijających siedmiu dniu zebrał Agaton Koziński

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą  2023 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER