Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Autor: Artur Ossowski

Józef Witkowski vel Józef Gacek wykonał olbrzymią pracę by pozyskać materiały od więźniów obozu i spopularyzować ich tragiczne przeżycia. Dla władz komunistycznych był propagatorem martyrologii najmłodszych obywateli państwa polskiego, stąd ułatwienia w druku i możność pracy w ośrodkach badających niemieckie zbrodnie.
Więźniarkom zadawała razy pejczem, rózgą lub kijem. Popychała je i lżyła, zmuszając do posługiwania się wyłącznie językiem niemieckim. Nierzadko sama inspirowała kary, czyniąc ich pobyt w niemieckim obozie jeszcze trudniejszym. Kim była Eugenia Pol - słynna strażniczka dziecięcego więzienia hitlerowskiego przy ul. Przemysłowej w Łodzi?
Najliczniejszą grupą więźniów były przy Przemysłowej dzieci z Górnego Śląska, Zagłębia Dąbrowskiego, Wielkopolski, Kujaw, z ziemi łódzkiej oraz Pomorza Gdańskiego, czyli przede wszystkim z obszarów Polski anektowanych przez III Rzeszę. Trafiali za drobne konflikty z prawem nawet w wieku kilku lat, dziewczynki na równi z chłopcami. O dramacie niemieckiego obozu dla dzieci zorganizowanego w Łodzi-Bałutach pisze Artur Ossowski.

NEWSLETTER