O PROJEKCIE

Zamknięty dedykowany portal bieżących opinii ze stałą redakcją i warsztatami skierowanymi do dziennikarzy polonijnych i polonijnych liderów opinii.

„Dla Polonii” jest projektem zaplanowanym na pomoc redakcjom polonijnym w codziennej pracy. To narzędzie pracy dziennikarzy, pozwalające jednocześnie na dopasowanie projektu do realnych potrzeb redakcji i przeprowadzenia warsztatów.

Doświadczenie Instytutu Nowych Mediów z wcześniejszych realizacji, szczególnie projektów Curie2017, Stulecie Europy oraz Opowiadamy Polskę Światu we współpracy z mediami polonijnymi, pozwoliło nam rozpoznać najważniejsze potrzeby redakcji tych mediów. Obok potrzeb finansowych są to przede wszystkim potrzeby związane z dziennikarskim know-how, dostosowaniem do zmieniającego się świata mediów, przedstawieniem bardziej atrakcyjnej oferty dziennikarskiej, w oparciu o bieżące, wysokiej jakości materiały opinii.

Projekt bazuje na bardzo dokładnej analizie potrzeb redakcji polonijnych, także pracy z nimi przy realizacjach takich projektów jak „Opowiadamy Polskę światu” oraz projektu kształcenia dla młodych dziennikarzy polonijnych Forum Polonijne.