Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Autor: dr Dawid KOSTECKI

, , , ,
Program Anders NAWA umożliwia pogłębienie więzi Polonii z całego świata z Polską i wzmocnienie poczucia polskiej tożsamości Polaków mieszkających za granicą, a jednocześnie pozwala promować i podnosić poziom znajomości języka polskiego oraz kultury polskiej na świecie - pisze dr Dawid KOSTECKI dyrektor generalny Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

NEWSLETTER