Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Autor: Monika KRAWCZYK

W nocy z 9 na 10 listopada 1938 r. w Niemczech doszło do szeregu brutalnych wystąpień antyżydowskich, które dziś znane są pod zbiorczą nazwą „Noc kryształowa”. By zrozumieć genezę tego wydarzenia można cofnąć się do 1933 r. i dojścia Hitlera do władzy, a nawet wcześniej – do końca I wojny światowej i aktywności ruchów antysemickich, które przyczyniły się do tego, że Hitler w ogóle ową władzę przejął.

NEWSLETTER