Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Autor: Monika KRAWCZYK

, , , ,
Emanuel Ringelblum (1900-1944) pochodził z Galicji – urodził się w Buczaczu. W skrócie można powiedzieć, że był żydowskim intelektualistą: historykiem, nauczycielem w szkole średniej, aktywistą społecznym, dorywczo dziennikarzem. W okresie międzywojennym angażował się w życie kulturalne lewicowych salonów literackich. W ramach doktoratu na Uniwersytecie Warszawskim badał dzieje polskie pod kątem zaangażowania mniejszości żydowskiej - pisał np. o udziale Żydów w polskich powstaniach narodowych XIX w.
, , ,
Katów żydowskiej Warszawy było wielu. Po wojnie losy sprawców ułożyły się niejednolicie. Auserwald uniknął odpowiedzialności. Fischer został osądzony i skazany na karę śmierci przez polski Najwyższy Trybunał Narodowy – wyrok wykonano. Stroop również został stracony. Natomiast dziesiątki, jeśli nie setki funkcjonariuszy i urzędników niższych rang nigdy nie stanęło przed obliczem sprawiedliwości - pisze prof. Monika KRAWCZYK.
, , , ,
W nocy z 9 na 10 listopada 1938 r. w Niemczech doszło do szeregu brutalnych wystąpień antyżydowskich, które dziś znane są pod zbiorczą nazwą „Noc kryształowa”. By zrozumieć genezę tego wydarzenia można cofnąć się do 1933 r. i dojścia Hitlera do władzy, a nawet wcześniej – do końca I wojny światowej i aktywności ruchów antysemickich, które przyczyniły się do tego, że Hitler w ogóle ową władzę przejął.

NEWSLETTER