Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Autor: Waldemar BINIECKI

,
Aktywiści frekwencyjni robili wszystko, żeby zachęcić Polaków do głosowania – często przy biernej postawie władz i na przekór liniom podziałów partyjnych. Analizę przyczyn tak wysokiej frekwencji Polonii w ostatnich wyborach analizuje Waldemar BINIECKI.
Dynamika procesów geopolitycznych zarówno w Europie, jak i w skali globalnej zmusza dziś Polaków do nowego spojrzenia na definicję naszej racji stanu. Jej składowymi elementami pozostaną: niepodległość, suwerenność, integralność terytorialna, bezpieczeństwo państwa, utrzymanie narodowej tożsamości i połączenie Polaków w Polsce z polską emigracją w koherentną i rozumiejącą się całość. Jeśli my, Polacy, takiej debaty dziś nie podejmiemy, z pewnością zrobią to inni. Epoka porządku z Teheranu i Jałty dobiegła końca – pisze Waldemar BINIECKI.
, ,
Przy wpływie amerykańskiej i polskiej prasy, polskich filmów dokumentalnych, fabularnych, spektakli teatralnych, dyskusji w gronie ekspertów i wystaw możemy - skupiając się na amerykańskich elitach - wykreować pozytywną opowieść o Polsce. Możemy pokazać i uzmysłowić amerykańskiej opinii publicznej do jakiego stopnia nasz kraj został zniszczony przez dwa barbarzyńskie totalitaryzmy, które zmieniły go nie do poznania – piszą Waldemar BINIECKi i Krzysztof GAJDA.
Na świecie żyje aż 20 milionów osób, które są dumne z polskiego pochodzenia. Te wszystkie osoby to olbrzymi potencjał, który trzeba połączyć, aby służył w świecie Polsce i pomagał tworzyć nowoczesny wizerunek Polski, polskiej kultury, nauki, sztuki i ekonomii – pisze Waldemar BINIECKI.
, , ,
Na świecie żyje aż 20 milionów osób, które są dumne z polskiego pochodzenia. Te wszystkie osoby to wielki potencjał, który trzeba połączy , aby służył w świecie Polsce i pomagał tworzyć nowoczesny wizerunek Polski, polskiej kultury, nauki, sztuki i ekonomii – o dokonaniach i możliwościach, jakie ma Polonia w Stanach Zjednoczonych, pisze Waldemar BINIECKI, redaktor naczelny polonijnego portalu „Kuryer Polski” w Milwaukee.

NEWSLETTER