Profesjonalne narzędzia narracyjne dla Polonii

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Czy zrzeczenie się reparacji przez rząd PRL jest prawnie wiążące?

Polska nie zrezygnowała z reparacji. Istnieją poważne przesłanki przemawiające za tezą o nieważności oświadczenia rządu PRL w tej sprawie - pisze mecenas Beata KOMARNICKA.

Pobierz plik

Najnowsze

NEWSLETTER