Profesjonalne narzędzia narracyjne dla Polonii

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Jak wygląda debata polsko-niemiecka dotycząca reparacji wojennych po roku od polskiego raportu? Rozmowa z Konradem WNĘKIEM

Z dyrektorem Instytutu Strat Wojennych Konradem WNĘKIEM rozmawia Łukasz Jankowski

Najnowsze

NEWSLETTER