Profesjonalne narzędzia narracyjne dla Polonii

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Okupacja Wileńszczyzny podczas II wojny światowej

W latach 1939-1945 Wileńszczyzna doznała ogromu strat materialnych i niematerialnych. Jako osobę pochodzącą z tych terenów, najbardziej dotykają mnie straty niematerialne - nade wszystko, straty ludzkie. Mieszkańców poddano masowym represjom, zmuszono do emigracji, przesiedlono bądź wymordowano. Po dziś dzień szukamy miejsc ich pochówku - pisze dr Barbara Jundo-Kaliszewska.

Pobierz plik

Najnowsze

NEWSLETTER