Profesjonalne narzędzia narracyjne dla Polonii

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Polscy starostowie w rękach „sojusznika” ze Wschodu

Celem najazdu sowieckiego z 17 września 1939 r. było nie tylko opanowanie konkretnego terenu, ale także trwała eliminacja warstwy przywódczej podbitego obszaru. Starostowie i byli starostowie (których znajdziemy pośród choćby miejscowego ziemiaństwa czy samorządowców), podobnie jak i inne grupy zawodowe reprezentujące państwo polskie czy też stanowiące lokalne elity, „z klucza” znaleźli się w stanie bezpośredniego zagrożenia – pisze prof. Janusz MIERZWA.

Najnowsze

NEWSLETTER