Profesjonalne narzędzia narracyjne dla Polonii

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Przedwojenni starostowie w służbie państwa podziemnego

Społeczeństwo II RP było wspólnotą powojenną – doświadczenie udziału w Wielkiej Wojnie było zjawiskiem powszechnym. Dlatego też przedwojenni starostowie, o ile nie zostali schwytani przez Niemców wcześniej, po wybuchu II wojny światowej od razu angażowali się w życie podziemnych struktur państwowych, co dodatkowo narażało ich na śmierć z rąk okupanta – pisze prof. Janusz MIERZWA.

Pobierz plik

Najnowsze

NEWSLETTER