Profesjonalne narzędzia narracyjne dla Polonii

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Raport na temat strat wojennych poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji sowieckiej a kwestia dostępu do źródeł

Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego prowadzi badania w zakresie szacowania strat poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej oraz sowieckiej podczas II wojny światowej. Obydwa totalitaryzmy – niemiecki i rosyjski – miały swą specyfikę, jednak charakter obu okupacji był dla Polski równie niszczycielski. W kontekście badań nad nimi trzeba pamiętać, że dla historyków i ekonomistów kluczowa jest baza źródłowa, a ta w przypadku okupacji sowieckiej jest – niestety – w dużej mierze niekompletna.

Pobierz plik

Najnowsze

NEWSLETTER