Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

102 lata od Cudu nad Wisłą. Rozmowa z bp. Romualdem Kamińskim

Bitwa Warszawska miała ogromne znaczenie dla budowania tożsamości Polaków zarówno w czasie II wojny światowej, jak i dziś - mówi bp Romuald Kamiński, ordynator diecezji warszawsko-praskiej, na terenie której rozegrało się decydujące starcie.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

NEWSLETTER