Obraz z warsztatu Lucasa Cranacha starszego wrócił do swojego polskiego domu po 80 latach tułaczki. Wcześniej został ukryty przez Niemców, wykradziony, zostawiony na przechowanie, wreszcie sprzedany na aukcji. To jedno z niewielu dzieł sztuki, które przekazali nam Szwedzi.
Losy przedwojennych starostów pokazują sposób, w jaki nazistowskie Niemcy potraktowały wszystkie elity Rzeczypospolitej. Jednym z celów niemieckiej polityki była eliminacja inteligencji jako warstwy przywódczej, jej fizyczne unicestwienie. Mordowani byli przede wszystkim nadający ton i wskazujący kierunki działania przewodnicy – nauczyciele, księża, urzędnicy, także starostowie. Eksterminując ich, Niemcy wiedzieli, że pozbywają się ludzi mających największy wpływ na państwowość Polski – pisze prof. Janusz MIERZWA.