Historia Polski to dzieje przeciwstawiania się złu. W pewnym sensie pokazuje ona, co jest naprawdę ważne: jak istotne dla społeczeństwa są absolutne, obiektywne standardy i ramy moralne. Coś, co na ogół tracimy z oczu, na przykład w Stanach Zjednoczonych, wdając się w spory o kwestie, które ludzi niezwykle drażnią, lecz nie mają trwałego znaczenia – mówi amerykański pisarz i publicysta, wieloletni korespondent „Financial Times” David SATTER.
Od pierwszych dni wojny Niemcy prowadzili eksterminacyjną politykę wobec cywilnej ludności Polski, ale skala ich zbrodni popełnionych w tym czasie na Pomorzu była nieporównanie większa niż w innych częściach kraju. Mimo to niewielu dziś o zbrodni pomorskiej pamięta - mówi w rozmowie z Patrykiem Palką prof. Małgorzata Tomkiewicz z Biura Badań Historycznych IPN.
Rabowanie polskich muzeów, kościołów i kolekcji prywatnych było akcją zaplanowaną i realizowaną przez hitlerowców od początku II wojny światowej. Część zrabowanych wtedy dóbr wróciła do Polski, jednak większości ciągle nie udało się odzyskać. Wiele dzieł wraca w wyniku zakupów dokonanych przez polski rząd na rynkach antykwarycznych, zwłaszcza w Berlinie i Wiedniu.
,
Historia Polski to dzieje przeciwstawiania się złu. W pewnym sensie pokazuje ona, co jest naprawdę ważne: jak istotne dla społeczeństwa są absolutne, obiektywne standardy i ramy moralne. Coś, co na ogół tracimy z oczu, na przykład w Stanach Zjednoczonych, wdając się w spory o kwestie, które ludzi niezwykle drażnią, lecz nie mają trwałego znaczenia – mówi amerykański pisarz i publicysta, wieloletni korespondent „Financial Times” David SATTER.
Przy wpływie amerykańskiej i polskiej prasy, polskich filmów dokumentalnych, fabularnych, spektakli teatralnych, dyskusji w gronie ekspertów i wystaw możemy - skupiając się na amerykańskich elitach - wykreować pozytywną opowieść o Polsce. Możemy pokazać i uzmysłowić amerykańskiej opinii publicznej do jakiego stopnia nasz kraj został zniszczony przez dwa barbarzyńskie totalitaryzmy, które zmieniły go nie do poznania – piszą Waldemar BINIECKi i Krzysztof GAJDA.