Profesjonalne narzędzia narracyjne dla Polonii

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Akcja AB na terenie dystryktu Radom

Latem 1940 r. niemieckie władze okupacyjne przeprowadziły nadzwyczajną akcję pacyfikacyjną (Ausserordentliche Befriedungsaktion - AB). Jej celem było rozbicie struktur polskiego podziemia poprzez zgładzenie osób zaliczanych do tzw. warstw przywódczych, które stanowiła przede wszystkim inteligencja. Na interesującym nas terytorium, akcja AB rozpoczęła się w maju 1940 r. W poszczególnych jego częściach (jak chociażby w Częstochowie), trwała nawet do września 1940 r. Na obszarze dystryktu Radom, główną formą eksterminacji były egzekucje. Niemcy rozstrzelali w nich około 1200 osób.

Pobierz plik

Najnowsze

NEWSLETTER