Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Autor: Anna Drus

Z naszego kraju pochodzi 30 świętych czyli osób kanonizowanych, których kult rozpowszechniony jest na całym świecie. Poniższa grafika pokazuje ich w porządku chronologicznym, od najwcześniej kanonizowanych.
Bezcenne zamki, pałace, świątynie różnych obrządków, archiwa - to wszystko na terenie objętym wojną ukraińscy konserwatorzy we współpracy z polskimi instytucjami starają się obecnie zabezpieczyć. Oto lista najcenniejszych skarbów naszego wspólnego dziedzictwa kulturowego.
Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) na bieżąco monitoruje liczbę uciekinierów wojennych z Ukrainy. Z najnowszych danych jasno wynika, że Polska jest najczęściej wybieranym przez nich krajem do schronienia.
W ciągu kilku godzin od agresji Rosji na Ukrainę w miejscowościach przy granicy polsko-ukraińskiej zaczęły działać specjalne punkty przyjmowania uchodźców. Stamtąd będą oni kierowani w głąb kraju, do następnych miejsc tymczasowego zakwaterowania.

NEWSLETTER