Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Autor: Anna Drus

International Republican Institute (IRI) zrobił badania na reprezentatywnej grupie mieszkańców Ukrainy, pytając ich, który ich zdaniem kraj udzielił Ukrainie największej pomocy po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji. Należało spontanicznie wymienić przynajmniej trzy kraje/organizacje międzynarodowe.
Wybuch wojny w Ukrainie i fala hojności Polaków dla uchodźców oraz ich wdzięczność dla nas spowodowały, że pękły między nami pewne tamy już poziomie związku narodowo-emocjonalnego. Ukraińskość objawiła się nam jako element również naszego, wewnętrznego przeżywania polskości - mówi Robert Czyżewski dyrektor Polskiego Instytutu w Kijowie, radca ambasady RP w Kijowie

NEWSLETTER