Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Najuczciwsze narodowości świata

W badaniu uczciwości przedstawicieli 40 krajów świata Polska zajęła wysoką, szóstą pozycję. Uczciwość sprawdzano sprawdzając jaki odsetek ludzi zwróci znaleziony przypadkowo portfel z ważnymi dokumentami a czasem pieniędzmi.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą  2023 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER