Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Autor: Ewa K. CZACZKOWSKA

Jan Paweł II, Faustyna Kowalska, ks. Jerzy Popiełuszko – wyniesieni na ołtarze przez Kościół katolicki Polacy są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych na świecie obywateli naszego kraju.
Stefan Wyszyński – prymas Polski w latach komunizmu – położył fundamenty pod polską rewolucję ducha. To jej efektem było odzyskanie przez Polskę wolności w 1989 roku. Będzie oficjalnie ogłoszony błogosławionym Kościoła katolickiego już 12 września w Warszawie.
, , , ,
Przykładów odwagi Stefana Wyszyńskiego można podawać wiele. Kiedy był wewnętrznie przekonany co do słuszności swych diagnoz, rozwiązań, decyzji i programów, działał z pełną otwartością, wolnością i determinacją, znosząc krytykę nie tylko na zewnątrz, ale i wewnątrz Kościoła, także w kurii watykańskiej, której też nie szczędził krytycznych ocen – pisze Ewa K. Czaczkowska.

NEWSLETTER