Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

40 lat od męczeńskiej śmierci: Polskość ks. Jerzego Popiełuszki

„Niech nam będzie wolno kochać Ojczyznę i za nią się modlić” - to zdanie znakomicie pokazuje stosunek ks. Jerzego Popiełuszki do jego rodzinnego kraju. Obowiązek kochania swojej ojczyzny wywodził on z czwartego przykazania – miłości rodziców – pisze dr Ewa CZACZKOWSKA, współautorka biografii tego polskiego męczennika komunizmu.

*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER