Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Autor: Nathaniel GARSTECKA

, , , ,
Liczba Francuzów mieszkających w Polsce od lat stale rośnie. Niektórzy przyjeżdżają sami, inni przeprowadzają się z rodzinami. Niezależnie od indywidualnej historii odnajdują w Polsce to, co coraz trudniej jest im dostrzec we Francji: ducha europejskiej cywilizacji – pisze Nathaniel GARSTECKA.
, , , ,
Nie tylko Polska, lecz także Grecja stara się od lat o uzyskanie od Niemiec odszkodowań za straty spowodowane niemiecką okupacją oraz o zwrot udzielonej Wermachtowi i nigdy niezwróconej pożyczki. O walce Grecji o reparacje opowiada Spero Simeon Z. Paravantes – grecki historyk, wykładowca Uniwersytetu w Utrechcie.

NEWSLETTER