Profesjonalne narzędzia narracyjne dla Polonii

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Na czym polegają greckie starania o uzyskanie odszkodowań wojennych od Niemiec? Rozmowa ze Spero Simeonem Paravantesem

Grecja również stara się uzyskać od Niemiec odszkodowania za straty poniesione wskutek II wojny światowej. Ze Spero Simeonem Paravantesem - greckim historykiem rozmawia Nathaniel Garstecka

Pobierz plik

Najnowsze

NEWSLETTER