Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Autor: prof. Marek KORNAT

, , ,
Układ, który 82 lata temu podpisał z Moskwą szef polskiego rządu, otworzył dla rzesz polskich więźniów i wysiedleńców bramy więzień i obozów. Pozwolił ocalić życie plus minus stu tysiącom Polaków. Wbrew protestom był konieczny, gdyż nie było innego wyjścia. Każda inna decyzja mogła być tylko gorsza – pisze prof. Marek KORNAT w rocznicę podpisania układu Sikorski-Majski.
, , ,
W kwestii Wołynia potrzeba nam przede wszystkim prawdy uznanej po obu stronach. Ta zaś, wedle klasycznej definicji, jest zgodnością z rzeczywistością. Tylko w oparciu o prawdę powinniśmy budować stosunki między Polską a Ukrainą. Pamiętając, że dzieje narodów składają się z kart chwalebnych, ale i obciążających, dbajmy o to, by mimo wszystko z rzeki historii nie uronić ani kropli - pisze prof. Marek KORNAT
, , , ,
Józef Stalin zostawił po sobie chore marzenie o tym, by państwo, którym rządził, było wielkie. Państwo Stalina było gigantycznym więzieniem, ale owo chore marzenie o wielkości oddziałuje na wyobraźnię Rosjan do dzisiaj – pisze prof. Marek Kornat.
, , , ,
Im więcej w społeczeństwie ukraińskim będzie się mówić o Wielkim Głodzie, a mniej o tzw. Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, tym lepiej. Oby tocząca się obecnie wojna rosyjsko-ukraińska umocniła jeszcze ten proces kształtowania się antysowieckiej (i defensywnie antyrosyjskiej) orientacji narodu ukraińskiego – pisze prof. Marek KORNAT.
, , , , ,
W historiografii zachodniej brakuje świadomości, że państwo sowieckie było zaborczym imperium, które nie godziło się ze swoimi granicami i walczyło o zburzenie ładu wersalskiego w Europie. Polska była kluczowym elementem tego systemu w zgodnej opinii przywódców sowieckich – pisze prof. Marek KORNAT.

NEWSLETTER