Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Marek Kornat: Polskę spaja duch niepodległości i pragnienie samostanowienia

II RP bardzo mocno różni się od współczesnej Polski. Ale jedno jest niezmienne: nasze położenie geopolityczne. Dlatego warto odrobić lekcję ze zdarzeń lat 1918–1939 – pisze prof. Marek Kornat z Instytutu Historii PAN

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER