Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Autor: prof. Piotr FRANASZEK

, , ,
W wyniku działań wojennych i polityki gospodarczej Niemców nastąpiła ogromna dekapitalizacja polskiego przemysłu. Było to skutkiem niszczenia wyposażenia fabryk w trakcie wycofywania się wojsk hitlerowskich, demontażu maszyn i urządzeń, złomowania wyposażenia zakładów produkcyjnych, skrajnej eksploatacji urządzeń przy zaniechaniu koniecznych remontów. Powojenne szacunki wskazywały, że zniszczeniu uległo 14 tys. spośród 22 tys. zakładów przemysłowych, co stanowiło 64% istniejących przed wojną - wylicza prof. Piotr FRANASZEK.
, , ,
Od początku okupacji Niemcy potrzebowali nieograniczonych zasobów siły roboczej. Jej źródłem miała być ludność podbitych terenów. Praca przymusowa była elementem eksploatacji ekonomicznej i formą eksterminacji pośredniej poprzez wyniszczania pracą. Pracę przymusową należy odróżnić od mającej charakter eksterminacyjny pracy niewolniczej więźniów obozów koncentracyjnych. Na ziemiach wcielonych do Rzeszy w stosunku do Polaków zastosowano nakaz pracy.
, , ,
Mokotowska fabryka kapeluszy została przekształcona w warsztat produkujący wyposażenie łodzi podwodnych a w poznańskiej fabryce czekolady „Goplana” szyto mundury wojskowe i produkowano części do masek gazowych. Choć sytuacja polskiego przemysłu pod niemiecką okupacją wyglądała różnie w różnych miejscach i momentach wojny – jest historią fascynującą i wymagającą pogłębienia. Analizuje ją prof. Piotr FRANASZEK z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

NEWSLETTER