Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Autor: prof. Wiktor SZYMBORSKI

, , ,
Sztuka okopowa tworzona na ziemiach polskich znacząco różni się od przedmiotów tworzonych w dwudziestoleciu międzywojennym w Europie Zachodniej, kiedy to wykonano najwięcej takich artefaktów. Przedmioty powstające z części sprzętu używanego przez armie obrazują ogrom zniszczeń, kataklizm wojny, która zrównała z ziemią tak liczne wsie i miasta, pozbawiając społeczeństwo polskie niemalże wszystkiego.

NEWSLETTER